Post offices, parcel machines in the Zhytomyr region

Offices in the largest cities in the Zhytomyr region
Zhytomyr [356]
Korosten [66]
Berdychiv [58]
Zviahel [34]
Ovruch [24]
Olevsk [8]
Liubar [8]
Chudniv [8]
Baranivka [7]
Cherniakhiv [6]
Romaniv [6]
Yemilchyne [5]
Dovzhyk [5]
Luhyny [5]
Myropil [4]