Post offices, parcel machines in the Rivne region

Offices in the largest cities in the Rivne region
Rivne [343]
Dubno [36]
Kostopil [27]
Sarny [25]
Varash [22]
Zdolbuniv [15]
Radyvyliv [12]
Rokytne [11]
Berezne [11]
Korets [7]
Kolodenka [6]
Ostroh [6]
Sosnove [5]
Klevan [5]
Ozhenyn [5]