Post offices, parcel machines in the Odesa region

Offices in the largest cities in the Odesa region
Yuzhne [21]
Avanhard [19]
Kiliia [15]
Reni [14]
Fontanka [14]
Velykodolynske [13]
Artsyz [12]
Ovidiopol [12]
Balta [12]
Lymanka [11]