Post offices, parcel machines in the Sumy region

Offices in the largest cities in the Sumy region
Sumy [163]
Konotop [30]
Shostka [25]
Okhtyrka [21]
Romny [19]
Kyrykivka [5]
Buryn [5]
Bilopillia [5]
Stepanivka [5]
Sad [4]
Nedryhailiv [4]
Yampil [4]
Putyvl [3]
Nyzy [3]
Vilshana [3]